Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Msb Ant Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğü « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

10 Aralık 2023 - 13:18

Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Msb Ant Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğü

Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Msb Ant Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğü
Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 18:41

ANT ERZİNCAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜNİTELERİ İÇİN 2023 YILI KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, PERİYODİK KONTROLLER, TAHLİL VE TETKİKLER HİZMETİ ALIMI

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 4. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ANT Erzincan İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteleri İçin 2023 Yılı Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği, Periyodik Kontroller, Tahlil ve Tetkikler hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1230049

 

1-İdarenin
a) Adı : MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 4. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ILÇE JANDARMA KOMUTANLIGI ARKASI ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası : 4464112290 – 4464112438
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : ANT Erzincan İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteleri İçin 2023 Yılı Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği, Periyodik Kontroller, Tahlil ve Tetkikler hizmeti alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerinde Kısmi zamanlı 1 adet İş yeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve 1 Adet Diğer Sağlık Personeli ile Teknik şartnamede belirtilen sağlık ve periyodik kontrol hizmetleri alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2022 – 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen “OSGB Yetki Belgesi” ni  aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları zorunludur. Ayrıca yüklenici firma işe başlamadan önce; İşyeri Hekimliği Sertifikasını, İş Güvenliği Uzmanlığı Yetki Belgesini ve Diğer Sağlık Personeli Yetki Belgesini İdareye sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.