ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

10 Aralık 2023 - 13:03

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Son Güncelleme :

11 Şubat 2023 - 14:40

İl Müdürlüğümüz Bağlı Birimlerinin 2023 Yılı İtibariyle 11 Ay Süre ile İlaçlama ve Dezenfeksiyon İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/124810

 

1-İdarenin
a) Adı : ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Başbağlar Mah. 1400 Sok. No:55 ERZİNCAN 24030 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası : 4462236933 – 4462236939
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İl Müdürlüğümüz Bağlı Birimlerinin 2023 Yılı İtibariyle 11 Ay Süre ile İlaçlama ve Dezenfeksiyon İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüz Bağlı Birimlerinin 2023 Yılı İtibariyle 11 Ay Süre ile İlaçlama ve Dezenfeksiyon İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : : Teknik Şartname Ekinde İsim ve Adresleri Yazılı Bağlı Birimler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 25.02.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 25.02.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ VE MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
BELEDİYELERCE VERİLEN 2. VEYA 3. SINIF GARİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN VERİLEN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA ALANINDA TSE(TS8358) HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA ALANINDA TSE(TS8358) HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Yapılan İlaçlama ve Dezenfeksiyon işi

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.