İLAN – ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

19 Nisan 2024 - 22:16

İLAN – ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN – ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Son Güncelleme :

13 Mart 2023 - 14:26

İLAN
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK VE SATILIK GAYRİMENKULLER
KİRALIK GAYRİMENKULLER
“S.
NO” “KİRALAMA
DOSYA NO” İL İLÇE MAHALLE/KÖY “CADDE/SOKAK/
MEVKİ/
MEŞHUR AD” “KAPI
NO” CİNSİ “KULLANIM
AMACI” ADA PARSEL “ALAN
(m2)” KİRA BEDELİ GEÇİCİ (%3) VE EK TEMİNAT (%20) BEDELİ İHALENİN
AYLIK YILLIK TARİHİ SAATİ
1 241010458001 ERZİNCAN MERKEZ ÇUKURKUYU DAVRUSKA – TARLA TARLA 128 4 7.304,74 – 500,00 ₺ 115,00 ₺ 22.03.2023 13:30
2 241010479000 ERZİNCAN MERKEZ EKMEKLİ SILBİS HARKI – TARLA TARLA 147 85 174,17 – 125,00 ₺ 28,75 ₺ 22.03.2023 13:40
3 241010031001 ERZİNCAN MERKEZ ERGAN KÖTÜ GAVAR – TARLA TARLA 101 57 5.086,34 – 3.036,00 ₺ 698,28 ₺ 22.03.2023 13:50
4 241010032000 ERZİNCAN MERKEZ ERGAN KÖTÜ GAVAR – TARLA TARLA 101 58 5.316,26 – 3.156,00 ₺ 725,88 ₺ 22.03.2023 14:00
5 241010363000 ERZİNCAN MERKEZ ERGAN PAPİSİ – TARLA TARLA 117 30 5.065,13 – 530,00 ₺ 121,90 ₺ 22.03.2023 14:10
6 241010531000 ERZİNCAN MERKEZ ERGAN PAPİSİ – TARLA TARLA 117 23 4.042,59 – 470,00 ₺ 108,10 ₺ 22.03.2023 14:20
7 241010535000 ERZİNCAN MERKEZ GEÇİT HEGİRGE – TARLA TARLA 2334 697,81 – 150,00 ₺ 34,50 ₺ 22.03.2023 14:30
8 241010191000 ERZİNCAN MERKEZ KONAKBAŞI KIRLAR – TARLA TARLA 110 112 2.592,86 – 475,00 ₺ 109,25 ₺ 22.03.2023 14:40
9 241010296000 ERZİNCAN MERKEZ KONAKBAŞI KIRLAR – TARLA TARLA 110 107 4.106,65 – 705,00 ₺ 162,15 ₺ 22.03.2023 14:50
10 241010187000 ERZİNCAN MERKEZ KURUTELEK KÖY ÜSTÜ KIR CİVARI – TARLA TARLA 122 1 5.389,22 – 315,00 ₺ 72,45 ₺ 22.03.2023 15:00
11 241010388000 ERZİNCAN MERKEZ SOĞUKOLUK CÜNİZİ – TARLA TARLA 109 16 28,80 – 100,00 ₺ 23,00 ₺ 22.03.2023 15:10
12 241010390000 ERZİNCAN MERKEZ SOĞUKOLUK CÜNİZİ – TARLA TARLA 110 6 719,13 – 250,00 ₺ 57,50 ₺ 22.03.2023 15:20
13 241010392000 ERZİNCAN MERKEZ SOĞUKOLUK CÜNİZİ – TARLA TARLA 110 1 2.554,28 – 360,00 ₺ 82,80 ₺ 22.03.2023 15:30
14 241010476000 ERZİNCAN MERKEZ YALINCA KÖRGÖZE KÖYALTI – TARLA TARLA 116 4 1.640,28 – 150,00 ₺ 34,50 ₺ 22.03.2023 15:40
15 241010174000 ERZİNCAN MERKEZ YAYLABAŞI “MAĞARA ÖNÜ ” – TARLA TARLA 106 4 2.657,04 – 21.060,00 ₺ 4.843,80 ₺ 22.03.2023 15:50
16 241010487000 ERZİNCAN MERKEZ YAYLABAŞI DİNKÖNÜ – TARLA TARLA 145 84 2.081,39 – 1.180,00 ₺ 271,40 ₺ 22.03.2023 16:00
SATILIK GAYRİMENKULLER
“S.
NO” “EMLAK
DOSYA NO” İL İLÇE MAHALLE/KÖY “CADDE/SOKAK/
MEVKİ/
MEŞHUR AD” “KAPI
NO” CİNSİ “KULLANIM
AMACI” ADA PARSEL “ALAN
(m2)” SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ (%3) TEMİNAT BEDELİ İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 ” 241010381000″ ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY/TEPECİK KEMAHLI BAĞI – TARLA SULU BAHÇE 215 1 2.583,00 387.450,00 TL + KDV 11.623,50 22.03.2023 13:00
AÇIKLAMALAR:
Yukarıda bilgileri yazılı Kiralık ve Satışa konu edilen taşınmazların ihalesine katılacak olanların;
1- Geçici ve ek teminatlar, TR49 0021 0000 0030 0002 5000 01 Iban numaralı Vakıf Katılım Bankası Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar hesabına 21.03.2023 tarih ve saat 17:00’a kadar yatırılması zorunludur. Banka dekontuna ihalesine girmek istediğiniz taşınmazın kiralama dosya numarası ile birlikte yatırılan paranın geçici ve ek teminat olduğunu, Ad-Soyad, T.C./Vergi Kimlik No ve cep telefonunuzu açıklama olarak yazdırınız.
2- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka hesap numaralarına ihaleden sonra 15 (on beş) gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka hesap (IBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak hesap (IBAN) numarası ile birlikte ihaleye gelmeleri gerekmektedir.
3- İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdanı, teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat edeceklerdir.
4- İhaleye Katılacak Tüzel Kişiler; İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, İhalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri (noter tasdikli), teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu, ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, gerçek kişilerin sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracat edeceklerdir. Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5- İhaleye vekaleten katılacaklar; noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ibraz edeceklerdir.
6- İhale, ilanda belirtilen saatte Erzincan ilinde Vakıf İş Hanı Kat:2’de yapılacak olup bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
7- Kira ihalesine konu edilen ve yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar hizalarında belirtilen muhammen bedel üzerinden, belirtilen tarihte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak veya kiraya verilecektir. Kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.10.2023 tarihine kadar olacaktır. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline, Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları’nda belirtilen şartlar dahilinde müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirlenir. Taşınmazlarda yapılacak temelsiz konteyner, çit çevirme gibi masraflar İdaremizden yazılı izin alınması şartıyla yapılabilecektir. Ayrıca taşınmazın sözleşmesi sona erdiğinde üzerindeki tüm yapılar terk ve teberru edilmesi şartıyla, tüm masraflar kiracıya ait olup bu masraflar hiçbir şekilde İdareden talep edilmeyecektir.
8- İhalede satışa konu edilen gayrimenkul ile ilgili hazırlanan şartname ve kiralamaya konu edilen taşınmazlara ilişkin Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde bedelsiz Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü’nden temin edilip incelenebileceği gibi Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi kurumsal internet adresimiz (www.vgm.gov.tr) vasıtasıyla da incelenebilir.
9- Taşınmazı kiralayan ile 2886 sayılı kanunun 57. maddesi gereği noterden tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki “Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi”ne Vakıf Taşınmazların Tip Kira Sözleşmesi’nin 5. maddesi gereği iki kefil alınacaktır. Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.
10- Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz.
11- İhaleye katılan her istekli kiralanacak ve satılacak yeri görmüş, mevcut durumu incelemiş, şartname ve sözleşme şartlarını okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.
12- Kiralama İhalesi üzerinde kalan şahıs veya şirket, yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile İdaremizin hiçbir ihalesine katılamaz.
13- Satış ihalesi üzerinde kalan istekli İdare bildiriminde belirtilen süre içerisinde tapu işlemleri ve satıştan kaynaklı vergi, resim ve harcı zamanında yapmadığı takdirde geçici teminatı gelir kaydedilir, ve yasaklılık hükmü uygulanır.
14- Vakıf gayrimenkulleri kira stopajından muaftır.
15- İdaremize dolaylı veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile reşit olmayanlar ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz. İhale sonrasında hakkında dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal feshedilerek hakkında tahliye davası açılacaktır.
16- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır.
17- İdaremiz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği bedeli seçmekte serbesttir.
18- Erzincan genelinde toplulaştırma işlemleri yapılmakta olduğundan, ihaleye çıkartılan taşınmazlardan toplulaştırma işlemine alınan taşınmazların olması halinde tapu tescil işlemi tamamlanınca sözleşme akti feshedilecektir.
19- İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muamaleri alıcıya aittir.
20- İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller +KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı idare bildirimi sonrasında peşin alınacaktır.
İLAN OLUNUR

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.