RESMİ İLAN ERZİNCAN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE MONTAJLI KAMERA ALIMI ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

19 Nisan 2024 - 22:24

RESMİ İLAN ERZİNCAN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE MONTAJLI KAMERA ALIMI ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN ERZİNCAN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE MONTAJLI KAMERA ALIMI ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 18:38

ERZİNCAN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE MONTAJLI KAMERA ALIMI

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Montajlı Kamera Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/463808

 

1-İdarenin
a) Adresi : Gülabibey Mah. 798 Sok. 2 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462242631 – 4462141601
c) Elektronik Posta Adresi : destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : IP KAMERA 2 MP (50 ADET), KABLO CAT 6 (300 MT) İDARENİN GÖSTERECEĞİ NOKTALARA MONTAJ YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erzincan Polis Meslek Eğitim Müdürlüğü / ERZİNCAN
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına mütakiben 5 (beş) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Salonu Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Merkez / ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, teklif edilecek kameraların satış ve servisi ile ilgili Distrübütör onaylı yetki belgelerini teklifte sunacaktır.

İstekli firmalar teklif ettikleri cihaz ve ürünlerin ilgili teknik dökümanları teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca teklif ettikleri cihaz ve ürünlerin marka modellerini gösterir tabloyu teklif dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kamera: Sistemde kullanılacak IP 67 standartında olacaktır.

Cat 6 UTP Kablo: Kurulacak olan UTP kablolama alt yapısı ANSI/EIA/TIA 568 ve IEC 1156-5 CAT6A standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

Anahtarlı Otomatik Sigorta : Anaktarlı otomatik sigortalar EN 60898 ve EN 60947-2  veya dengi standartlara ve CE belgesine sahip olacaktır.

Kablo Kanaletleri: TSE ISO 9001-2000,VDE TSE 5109, EN 50085-1, EN 50085-2-3 standartlarına sahip olacaktır.

Sistemde kullanılacak tüm cihazlar CE onaylı olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey Mah.798 Sok. No : 2 Satınalma -3 Merkez/ERZİNCAN – Erzincan Vakıfbank Şubesi Hesap No: TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 Nolu Hesaba Yatırılacaktır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan İl Özel İdaresi Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Merkez / ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.