RESMİ İLAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

20 Nisan 2024 - 04:24

RESMİ İLAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

RESMİ İLAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 18:22

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

 

2018 Yılı için İl Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarına 1500 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ), 5000 litre Motorin (Eurodizel) Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası               : 2017/654623

1-İdarenin

a) Adresi                                  : Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası      : 4462236933 – 4462236939

c) Elektronik Posta Adresi        : erzincan@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :1500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 5000 Litre Motorin (Eurodizel)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                        : İl Müdürlüğümüz hizmet araçları (24 EH 052 plakalı Isuzu D-Max marka

çift kabinli pick-up, 24 AH 942 plakalı Ambulans, 2018 yılı için

kiralanacak Binek Oto, Çift kabin Kamyonet, Camlı Van Kamyonet ile

Kar ezme araçları (Snowtraclar), Kar Motorları ve Çim biçme Traktörleri.)

c) Teslim tarihi                          :Teslimat İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu zamanlarda Akaryakıt sipariş

fişi ile satış istasyonundan alınacak olup aylık ödeme yapılacaktır.

(İl Müdürlüğü malın tamamını alıp almamakla serbesttir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      : Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad.106 Sok. No:21 Merkez/ERZİNCAN

b) Tarihi ve saati                       : 25.12.2017 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı veya Lisanslı bir Şirketin bayisi ise Bayilik Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak Akaryakıt ürünleri için Standartlara uygunluğu belirtir TSE Standardı veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına Uygunluk Taahhütnamesi.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı 50 TL’nin T.Halk Bankası Erzincan Şubesindeki 05000065 nolu hesaba (IBAN TR34 0001 2009 3440 0005 0000 65) yatırılmasını müteakip alınan makbuz karşılığında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 ERZİNCAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.